top of page

Partnerska psihoterapija

Vratite poverenje u odnos

Parovi neretko dolaze na terapiju tražeći krivca za svoje probleme, očekujući od terapeuta da bude sudija i zauzme stranu; mnogi se i razočaraju kada se to ne desi. Razloga za konflikt može biti onoliko koliko i parova, ali ono što leži u osnovi svakog konflikta su izgubljeno poverenje, neusklađena očekivanja partnera od odnosa i nespremnost da se zajednički preuzme odgovornost za kvalitet odnosa. Važno je znati da svrha terapije nije da par po svaku cenu ostane zajedno. Cilj partnerske terapije je da se partneri susretnu i ugledaju, i pod punom svesnošću odgovorno donesu zajedničku odluku o tome da li, na koji način i pod kojim uslovima žele da sačuvaju i dalje neguju svoj partnerski odnos. 

Dancers
Partnerska psihoterapija: Services
bottom of page