top of page
Open Books

SVE ŠTO STE HTELI DA ZNATE O TERAPIJI

a nemate koga da pitate

Najčešća pitanja: FAQ

KAKO PSIHOTERAPIJA MOŽE DA MI POMOGNE?

Kada krenete na terapiju, desi vam se da otkrijete da se iza naizgled jednostavnih pitanja kriju duboke ambivalencije. U sigurnom okviru terapijske situacije, polako otkrivate da rad na bilo kom problemu ili zastoju ima svoju figuru i pozadinu. Uz podršku, znanje i prisutvo terapeuta učite kako da prepoznate autentičnu potrebu, kako da je iskažete i upotrebite sopstvene kapacitete da biste je zadovoljili. Stičete nove veštine, bolju kontrolu impulsa i veće razumevanje emocija. Učite kako da ostvarujete stabilnije i bliskije međuljudske odnose, kako da lakše prolazite kroz životne krize, da bolje podnosite gubitke, i još mnogo toga.

KO JE GEŠTALT PSIHOTERAPEUT?

Geštalt terapeut je osoba koja je odabrala da stavi svoju zainteresovanost, pažnju, saosećanje, podršku i stečena znanja o psihološkim procesima i mehanizmima, na raspolaganje ljudima kojima to može biti korisno. Iza svega ovoga stoji duboko uverenje da uz pomoć psihoterapije ljudi lakše i uspešnije prolaze kroz izazove, teškoće i krize koje su sastavni deo života. Formalno govoreći, gešalt terapeut je osoba koja je prošla višegodišnju obuku za psihoterapeuta u Geštalt studiju Beograd, akreditovanom od strane Evropske Asocijacije Geštalt Psihoterapeuta i Evropske Asocijacije Psihoterapeuta. Obuka za geštalt terapeuta traje najmanje četri godine i obuhvata usvajanje teorije i metodologije geštalt terapije kao i praktičan rad u malim i velikim grupama. Tokom školovanja budući psihoterapeut kroz intenzivan rad na sebi, ličnim temama i procesima, prolazi kroz isti postupak kroz koji će prolaziti njegovi budući klijenti.

ŠTA JE SPECIFIČNOST GEŠTALT PRISTUPA?

Geštalt pristup je u osnovi fenomenološki. To znači da je geštalt terapeut zainteresovan za celokupno klijentovo iskustvo (misli, osećanja, telesne senzacije, fantazije, snove), a ne samo za ono što je trenutno u fokusu klijenta i što može da artikuliše kroz dijalog. Prošla iskustva i odnosi klijenta su važni, ali je još važnije kako se oni upliću u sadašnjost i postojeće odnose. To znači da je naša pažnja usmerena na "sada i ovde", na "kako" podjednako kao i na "zašto" klijent ponavlja obrasce koji ga osujećuju i zaustavljaju u rastu i razvoju. Cilj je da se klijentu omogući da pravi informisanije izbore, da postane svestan svojih snaga, odgovornosti i moći da menja svoj život i bira svoj put.

KAKO IZGLEDA PRVI SUSRET?

Pri prvom susretu, interesuje me da čujem sve ono što želite da mi kažete o sebi i razlogu zbog koga dolazite. Pri upoznavanju, ne morate brinuti da li ste rekli sve što ste želeli da kažete ili da li ste bili dovoljno precizni - sve što mi ne bude jasno pitaću da razjasnite. Verovatno ću vam postaviti neka opšta pitanja o vašim godinama, bračnom statusu, deci, obrazovanju, poslu, zdravlju, o tome da li ste ranije išli na psihoterapiju i slično. Nemojte misliti da morate odmah da odgovorite na sva pitanja. Ukoliko se osećate nelagodno da u ovoj ranoj fazi odnosa otkrijete neki detalj o sebi, ne morate to učiniti, ja ću poštovati vašu odluku. Ovo je takođe prilika da saznate neke osnovne informacije o procesu terapije. Ja ću vam reći ono što smatram najbitnijim, a vi se ne ustručavajte da pitate sve što vas zanima.

KAKO DA ZNAM DA LI MI TERAPEUT ODGOVARA?

Prvih nekoliko susreta je prilika da i klijent i terapeut procene da li odgovaraju jedno drugom. Ako vam terapeut odgovara, sa njom ili njim ćete se osećati viđeno i prihvaćeno. Nećete osećati da vas procenjuje ili osuđuje zbog vaših izbora. Usudićete se da podelite tajne, strahove i čežnje koje možda ne delite ni sa kim drugim. Ako osetite da bilo šta od ovoga našem odnosu nedostaje, razmislite da potražite drugog terapeuta, ali ne pre nego što podelite vaše nezadovoljstvo sa mnom. Pažljivo ću vas saslušati i prihvatiti deo moje odgovornosti za ono što u odnosu ne štima. Ovo je trenutak u terapiji koji ima ogroman potencijal za napredak. Sa druge strane, može se desiti da terapeut odluči da vas uputi nekome od svojih kolega. To nije razlog da se osetite odbačeno ili neadekvatno. To samo znači da ovaj terapeut ili nema dovoljno iskustva u radu na problemu koji donosite ili prolazi kroz sličan proces i ne želi da to utiče na vaš zajednički rad.

KOLIKO TRAJE PSIHOTERAPIJA?

Uobičajena dinamika viđanja je jednom nedeljno u fiksiranom terminu, a da li će to biti češće ili ređe, zavisi od potreba i mogućnosti klijenta. Treba imati na umu da uspešnost terapije zavisi, između ostalog, i od redovnosti i kontinuiteta terapije. Jedan susret obično traje od 50 minuta do sat vremena. Ukupno savetovanje može da traje od nekoliko susreta do nekoliko godina. Činjenica da psihoterapija često traje godinama ne treba da vas plaši. Klijenti obično dolaze sa akutnim problemima koje žele da reše, međutim, najčešće se dešava da se u toku terapije otkrije veza između aktuelne teme i nekih drugih zaboravljenih ili potisnutih sadržaja. Tada klijent odlučuje da li želi da nastavi dalje, a ukoliko se opredeli za to prirodno je da se trajanje psihoterapije produžuje. Najčešće klijenti odlaze kada reše aktuelni problem, a vraćaju se kada se pojavi neki novi za koji nemaju rešenje.

KAD JE PSIHOTERAPIJA GOTOVA?

Koliko će psihoterapija zaista trajati i kada će se završiti zavisi isključivo od potreba klijenta. Ponekad će terapija trajati kraće od dogovorenog, ponekad duže. Verovatno će se desiti da se u toku rada na jednom problemu počnu otvarati druge i dublje potisnute teme. Ja nikada na svoju ruku neću krenuti u istraživanje ovih tema pre nego što proverim sa vama da li ste za to spremni. Nekada mogu smatrati da je klijent spreman da se suoči sa određenim problemom i da mu to može doneti olakšanje i dobrobit, čak i kada klijent tako ne misli. U tom slučaju, podeliću s vama svoje mišljenje, ali ću poštovati vaš otpor ukoliko se pojavi. Iako klijent ima svoj deo odgovornosti za ono što se dešava na terapiji, verujem da je odgovornost terapeuta veća, posebno kada se radi o poštovanju granica i dobrobiti klijenta.

DA LI JE PSIHOTERAPIJA LUKSUZ?

Važno je znati da je ulaganje u terapiju trajna i dugoročna investicija. To je ulaganje u sebe, na sličan način na koji ulažete u obrazovanje ili zdravstvenu zaštitu (vođenje računa o svom mentalnom zdravlju i jeste oblik zdravstvene zaštite). Otežavajuća okolnost je ta da je mnogima pomoć najpotrebnija u dubokim egzistencijalnim krizama. Siromaštvo i ekonomska nestabilnost su među najvećim problemima sa kojima se ljudi u našoj zemlji suočavaju. Zato proverite da li spadate u grupu klijenata kojima odobravam povlašćenu cenu terapije.

bottom of page